Algemene voorwaarden

1. AANSPRAKELIJKHEID & DEELNEMER VERANTWOORDELIJKHEID

1.1 Deelname aan de Thrive activiteiten is op eigen risico. Het is belangrijk om altijd naar je eigen lichaam te luisteren en de verantwoordelijkheid te nemen om ernaar te handelen.

1.2 Overschrijd nooit je eigen (fysieke) beperkingen, het is jouw beslissing om een gegeven houding in de les wel of niet te doen. Stop onmiddellijk met een activiteit en informeer de leraar als je pijn, duizeligheid of misselijkheid voelt tijdens de oefening.

1.3 Yoga geeft mentale en fysieke voordelen maar vervangt nooit een reguliere medische behandeling. Vraag bij medische klachten altijd advies aan een arts.

1.4 Informeer de docent altijd voor de les over mogelijke gezondheidsklachten of andere lichamelijke aandoeningen die van belang kunnen zijn voor de les waaraan je deelneemt.

1.5 Thrive Yoga BV en docenten zijn niet verantwoordelijk voor enige schade en/of verlies van eigendommen of fysieke schade die voor, tijdens of na de les is ontstaan.

1.6 Door ondertekening van het intakeformulier (in de studio of digitaal bij aanmaken van een account) verklaar ik de volledige verantwoordelijkheid op mij te nemen voor eventuele risico’s, letsel of andere schade opgelopen door deelname aan Thrive lessen. Ik doe bewust afstand van alle aanspraken of eisen tegenover Thrive of Thrive docenten met betrekking tot deelname aan de Thrive lessen/activiteiten. Ik ga ermee akkoord dat mijn mailadres (uitsluitend) gebruikt mag worden voor informatie mailings van Thrive en les gerelateerde relevante informatie. 

1.7 Door gebruik te maken van deze website en diensten van Thrive ga ik akkoord met de privacyverklaring van Thrive. Lees hier onze privacyverklaring.

2. BETALINGEN

2.1 Betaling is verschuldigd vóór deelname aan een evenement/les.

2.2 Betalingen voor workshops dienen een week voor aanvang van de workshop voldaan te zijn om de gereserveerde plek te verzekeren (tenzij anders vermeld).

2.3 Betalingen voor cursussen & retraites zijn over het algemeen verschuldigd bij boeking of een maand vooruit (tenzij anders vermeld).

2.4 Voor elk evenement kan een gedeeltelijke vooruitbetalingsregeling gelden.

3. TERUGBETALINGEN

3.1 Er vindt geen restitutie plaats na enige betaling.

3.2 Indien er binnen de gestelde termijnen wordt opgezegd, wordt het (gedeeltelijk of geheel) betaalde bedrag toegevoegd aan het Thrive-account van de klant in het boekingssysteem en kan het worden gebruikt voor alle activiteiten bij Thrive (binnen een jaar).

3.3 Voor bedragen boven de € 250,- kan een uitzondering worden aangevraagd voor (gedeeltelijke of volledige) vergoeding (op basis van onderstaand annuleringsbeleid). In dit geval wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Thrive is vrij om dit verzoek te accepteren of af te wijzen (op basis van gemaakte kosten).

4. ANNULERINGSBELEID EN TERUGBETALING

4.0.1 Alle in aanmerking komende restituties (zie hieronder) zijn uitsluitend op de student Thrive-account voor toekomstig gebruik bij Thrive.

4.0.2 Er vindt geen restitutie plaats in contanten of per bank.

4.0.3 Er wordt alleen een uitzondering gemaakt op 4.0.2 wanneer een evenement wordt geannuleerd door Thrive en de student de voorkeur geeft aan een contante of bankterugbetaling.

4.1 Een normale les (groepsles) kan tot twee uur voor aanvang van de les kosteloos worden geannuleerd, de credit voor de les komt terug op de account van de klant.

4.2.1 Een (1 daagse of kortere) workshop kan tot 7 dagen kosteloos worden geannuleerd (betaalde gelden komen op de student Thrive account).

4.2.2 Annulering van een workshop tot 24 uur voor aanvang geeft 50% restitutie op hun Thrive account.

4.2.3 bij een annulering of no show voor een workshop binnen 24 uur vindt geen restitutie plaats.

4.3.1 Een Retraite of Cursus of privé of meerdaagse Workshop kan tot 1 maand na de startdatum zonder kosten worden geannuleerd (geld op Thrive-account).

4.3.2 Annulering van een retraite / cursus / workshop voor 2 weken voor startdatum is er de mogelijkheid van restitutie van 50% van het betaalde bedrag op Thrive account.

4.3.3 Bij annulering van een retraite / cursus binnen 2 weken voor aanvangsdatum is het volledige bedrag verschuldigd en vindt geen restitutie plaats

4.4.1 Bij huur van de Studioruimte kan de huurder tot 1 maand van tevoren kosteloos annuleren

4.4.2 Bij annulering huur Studioruimte tot twee weken van tevoren, is 50% van de huursom verschuldigd.

4.4.3 Bij annulering huur Studioruimte binnen twee weken is het volledige bedrag verschuldigd.

4.6 Voor specifieke trainingen/workshops kan het annuleringsbeleid afwijken van de algemene voorwaarden (bijv. lerarenopleiding). Dit staat dan duidelijk vermeld bij de beschrijving en in de communicatie over de opleiding.

4.7 Bij thrive opleidingen geldt bij inschrijving een ‘non refundable’ voorschot.

5. GELDIGHEID VAN KAARTEN

5.1 Een rittenkaart en/of abonnement is persoonsgebonden, lessen kunnen alleen worden gevolgd door de eigenaar/houder van deze kaart. 

5.2.1 Een rittenkaart is geldig zoals vermeld op de kaartbeschrijving (doorgaans vier of tien maanden of anders overeengekomen)

5.2.2 De geldigheid van een rittenkaart kan op verzoek wegens ziekte of andere geldige reden worden verlengd, alleen na akkoord van Thrive, en aangevraagd door de student wanneer deze nog in het bezit is van een geldige kaart (per e-mail), dus vooraf en vóór de vervaldatum.

5.2.2 Binnen 6 maanden na einddatum van een kaart kunnen de resterende lessen tegen betaling (opnieuw) worden geactiveerd voor verlopen lessen (alles in één). Het verzoek kan per e-mail worden gedaan.

5.3 Accountwaarde of cadeaubonnen zijn over het algemeen één jaar geldig na uitgiftedatum.

6. Maand lidmaatschappen

6.1 Maandlidmaatschappen worden aangegaan voor een minimale periode (meestal vijf maanden zoals aangegeven in het abonnement). En pas na deze periode (meestal vijf maanden) is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar.

6.2 Bij het aangaan van een lidmaatschap verplicht de klant zich het minimaal overeengekomen aantal maanden maal het maandbedrag te betalen, ongeacht het gebruik/verbruik van zijn credits. De minimaal overeengekomen periode bedraagt een volledig aantal maanden waarbij via de contributie het volledige tarief is betaald.

6.3 Na de overeengekomen periode is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar. Er geldt een opzegtermijn van twee weken vóór de volgende verschuldigde betaling. Enkel een actief lidmaatschap kan opgezegd worden (niet wanneer het gepauzeerd of onbetaald is).

6.4 Een maandlid kan op schriftelijk verzoek (vanaf de eerstvolgende verschuldigde betaling) een full of gold maandabonnement pauzeren voor een periode van maximaal drie maanden en alleen in hele maanden. Met een Light Membership is dit alleen mogelijk in uitzonderlijke situaties omdat de lessen al twee maanden geldig zijn. Thrive behoudt zich het recht voor om een pauze goed of niet goed te keuren.

6.5 Thrive kan het lesrooster, lestype en docenten op elk moment wijzigen, wat geen reden is om de duur van het abonnement te wijzigen of een lidmaatschap op te zeggen.

6.6 Thrive kan de voorwaarden en prijzen van lidmaatschappen eenzijdig aanpassen. Thrive zal het lid hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien het een prijsverhoging betekent, kan het lid, in afwijking van punt 6.2, ook schriftelijk aangeven het abonnement eerder te willen beëindigen.

6.7 Het lid is verantwoordelijk voor voldoende saldo voor de maandelijkse automatische incasso. Bij een mislukte automatische incasso of intrekking door het lid worden de door de bank in rekening gebrachte kosten aan het lid doorberekend.

6.8 Bij opzegging van het abonnement vervallen de eventuele resterende tegoeden op de datum van opzegging.

Twee of vijf proeflessen Yoga of Pilates

Om een goede indruk van Thrive Yoga te geven, bieden we je de keuze om te starten met:

  • 2 proeflessen binnen 1 week (€ 20,-)
  • 5 proeflessen binnen 1 maand (€ 40,-)

De lessen kunnen zowel in de studio, buitenlessen als voor livestream lessen gebruikt worden! De perfecte manier om kennis te maken met de verschillende lessen en docenten bij Thrive. Je kunt zowel Yoga als Pilates volgen (waarvan maximaal eenmaal Aerial).  We adviseren om verschillende lessen / docenten uit te proberen zodat je ons gevarieerde aanbod kan ervaren.  Deze introductiekaart aanbieding is eenmalig verkrijgbaar wanneer je nog niet eerder lessen bij ons gevolgd hebt en alleen beschikbaar wanneer je in Amsterdam (of aangrenzende gemeenten) woonachtig bent.

Je kunt voor Zwangerschapsyoga een losse proefles volgen voor € 10,- , Als je al Thrive lid bent en een rittenkaart hebt, dan kun je deze ook eenmalig gebruiken voor een proefles zonder bijbetaling.